domů.gif

Slovní druhy

cvičení1.gif

znovu

cvičení 2.gif cvičení 3.gif

  Přemístěte kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu.
  Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.

ZAŘAĎTE SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • hrnek
 • strašidlo
 • kominík
 • řidič
 • řeka
 • vařili
 • letí
 • čteme
 • napsala
 • hrabe
 • před
 • nad
 • pod
 • u
 • za

1.
PODSTATNÁ JMÉNA

5.
SLOVESA

  7.
  PŘEDLOŽKY