domů.gif

SLOVESA

 
Slovesa jsou slova, která říkají,
co osoby, zvířata a věci dělají
nebo co se s nimi děje.
Ptáme se :
Co dělá ? (osoba, zvíře nebo věc)
kuchař vaří, pes štěká, lampa svítí
Co dělal?
listonoš přišel, čáp vyletěl, oheň dohořel
Co bude dělat?
řidič bude řídit, kočka zamňouká, vítr zafouká