domů.gif

PODSTATNÁ JMÉNA

 
Jsou názvy osob, zvířat a věcí.
názvy osob : tatínek, maminka, kluk, učitel
názvy zvířat : slon, žirafa, opice, kuřátko
názvy věcí : tabule, pouzdro, kniha, lavice
Ukazujeme si na ně :
ten, ta, to (ti, ty, ta)
ten :  kominík, vlak, kopec, nos
ta : kuchařka, káva, slepice, tužka
to : sluníčko, pravítko, pondělí, štěnátko
 
 
VLASTNÍ JMÉNA
 Osoby, některá zvířata, města, řeky, rybníky,
 hory
mají svá vlastní jména.
 Vlastní jména se píší s velkým počátečním
 písmenem.
 Jan  Novák, pan  Veselý, paní  Černá
 pes  Alík, kočka  Micka, želva  Klotylda
 hlavní město  Praha, město  Plumlov
 řeka  Vltava,  Plumlovská přehrada